افزایش بهره‌وری، کیفیت و میانگین تولید در باغ‌ها و مزارع، از اهمیت بالایی در سطح منطقه ای و ملی برخوردار است. این مهم بدون در نظر گرفتن تجارب و بازخوردهای کشاورزان و یاغدارن میسر نمی باشد. خوشبختانه اغلب مشتریان این شرکت به دلیل دانش و تجربه های بالای خود، محصولات ما را انتخاب نموده اند و هر کدام می توانند به عنوان یک پایگاه دانش که مجموعه ای از تجربیات را در اختیار دارند ما را در تکیل سبد خدمات و محصولاتمان کمک و همراهی نمایند.
در همین راستا مدیران شرکت بازدید و هم اندیشی با باغداران، متخصصان و کشاورزان را در دستور کار قرار داده و طی جلسات مختلف به تبادل نظر و انتقال تجربیات پرداختند.

img_divider