پسته یکی از محصولات عمده صادراتی بخش کشاورزی ایران بوده است به طوری که در حال حاضر صادرات این محصول رتبه اول را در میان صادرات دیگر کالاهای این بخش داراست. امروزه بهترین پسته، بومی ایران است.
لیکن تحولاتی که در چند سال اخیر در سطح کشورهای جهان در زمینه افزایش کاشت این محصول آن هم با بکارگیری شیوه های عملی و علمی پیشرفته در عملیات کاشت، داشت و برداشت صورت گرفته است؛ لذا وجود یک سیستم کارا در تولید محصول بسیار ضروری به نظر می رسد.
بنابراین شرکت فناور بهین رشد زرین با تکیه بر دانش تخصصی و کیفیت بالای محصولات تولیدی خود، امیدوار است بتواند با اثرگذاری بر ارتقای کیفیت و کمیت محصول پسته، سهم بسزایی در تولید این محصول ایفا نماید.
در همین راستا تفاهم نامه ای با پژوهشکده پسته منعقد و همکاری دو جانبه ای آغاز گردید.
دو طرف نیز نسبت به تداوم همکاری های طرفین ابراز امیدواری نمودند.

img_divider